Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Ψηφιακές υπογραφές.
  2. Ένα πεδίο μηνύματος σας συμβουλεύει να αποθηκεύσετε το έγγραφο. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για να αποθηκεύσετε το αρχείο.
  3. Αφού αποθηκεύσετε, θα δείτε το παράθυρο διαλόγου Ψηφιακές υπογραφές. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να προσθέσετε την υπογραφή σας στο έγγραφο.
  4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πιστοποιητικού, επιλέξτε το πιστοποιητικό σας και κάντε κλικ στο OK.
  5.  Κάντε κλικ στο OK για να προσθέσετε την ψηφιακή σας υπογραφή στο  αρχείο.

Στο εγχειρίδιο: "Χρήση λογισμικού LibreOffice για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής" μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για το πως υπογράφετε ένα έγγραφο.

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη