Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss

Η ψηφιακή υπογραφή που δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο  είναι αυτή που σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 150/2001 ορίζεται ως «Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» ή «ψηφιακή υπογραφή». 

Η ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής) που απαιτείται δεν είναι ένα απλό αποθηκευτικό μέσο.​ Είναι είτε ειδική συσκευή (σε μορφή έξυπνης κάρτας ή usb token) ή κεντρική διάταξη εξ αποστάσεως δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής. Χρησιμοποιείται μόνο για την δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • Πιστοποίηση ασφάλειας να είναι µεγαλύτερη ή ίση FIPS 140-1 level 2, CC EAL 4+
 • Υποστήριξη PKCS #11 εφαρµογής διαχείρισης (v2.01)
 • Συµβατότητα µε Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού ΕΡΜΗ (VSP Verisign), π.χ. SafeNet eToken Pro
 • Συµβατό µε USB 1.1/2.0 και πιο συγκεκριµένα να υποστηρίζει τα ακόλουθα:
  1. Ψηφιακές υπογραφές RSA µε µήκος κλείδας µέχρι 2048 bits
  2. ∆ηµιουργία ζευγών κλειδιών RSA µήκους µέχρι 2048 (µέγιστος αποδεκτός χρόνος δηµιουργίας 30 sec) µε γεννήτορα πραγµατικών τυχαίων αριθµών
  3. Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση µε τον αλγόριθµο 3DES
  4. Υποστήριξη του αλγορίθµου SHA-1
  5. Συµµετρική κρυπτογραφία DES and Triple DES (56, 112 and 168 bit key length)
  6. ∆ηµιουργία κλειδιού, υπογραφή δεδοµένων, κρυπτογράφηση στην κάρτα 512-2048 768 RSA, στην κάρτα 56-168 DES ή ΑΕS
  7. EEPROM µεγαλύτερη ίση των 64 Kbytes
  8. Το λογισµικό και η εφαρµογή διαχείρισης να υποστηρίζεται σε λειτουργικό MS-Windows, Linux / Unix και MAC-OS 

 

Δείτε την λίστα με τις ΑΔΔΥ που έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ. Η λίστα είναι ενδεικτική και προσδιορίζει τις ΑΔΔΥ που έχουν δοκιμαστεί, δηλαδή έχουν εκδοθεί και παραληφθεί ψηφιακά πιστοποιητικά σε αυτές.

Η λίστα με τις συσκευές που έχουν πιστοποιηθει βάσει του κανονισμού Ευρωπαικού eIDAS είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: Compilation of Member States notification on SSCDs and QSCDs

Σημείωση: Αν ο πολίτης επιθυμεί την έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης τότε δεν απαιτείται η προμήθεια ΑΔΔΥ. Η ψηφιακή του υπογραφή όμως τότε δεν επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο με το Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α΄/2001).

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη