Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss
TrustMark

Συχνές ερωτήσεις - Που αφορούν την Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών

FAQs - Που αφορούν την Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών

Εάν δεν μπορείτε να κάνετε έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από τον υπολογιστή σας:

- Βεβαιωθείτε ότι διαδικασία έκδοσης ΔΕΝ πραγματοποιείται από Virtual Machine

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογστής ΔΕΝ έχει λειτουργικό σύστημα Windows 10.

- Βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία πραγματοποιείται μόνο μέσω Internet Explorer 8 ή 9 ή 10 και μόνο σε Windows 7. Προτείνουμε η ρύθμιση του Internet Explorer να γίνει αφού προηγουμένος έχει γίνει πλήρης επαναφορά των ρυθμίσεών του επιλέγοντας από το μενού Εργαλεία -> Επιλογές Internet -> Για προχωρημένους -> Επαναφορά -> Διαγραφή προσωπικών ρυθμίσεων -> Επαναφορά.

- Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας του υπολογιστή όπως προβλέπονται στο "Βήμα 4: Προετοιμασία Υπολογιστή". Μπορείτε να προετοιμάσετε τον υπολογιστή σας αυτόματα χρησιμοποιώντας κάποιο από τα "Εκτελέσιμα αρχεία διαμόρφωσης υπολογιστή" που υπάρχουν στη σελίδα μας.

- ΧΩΡΙΣ Η ΑΔΔΥ να είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, απεγκαταστήστε και εγκαταστήστε ξανά την τελευταίας έκδοσης του διαχειριστικού εργαλείου και του driver της ΑΔΔΥ. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και συνδέστε την ΑΔΔΥ σε διαφορετική USB θύρα. Οι drivers και το διαχειριστικό εργαλείο χορηγούνται από τον προμηθευτή της ΑΔΔΥ.

- Βεβαιωθείτε ότι η ΑΔΔΥ είναι αρχικοποιημένη (δεν περιέχει παλιά ψηφιακά πιστοποιητικά ή ορφανά κλειδιά)

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή OnSiteMSI (Θα τη βρείτε στα Εκτελέσιμα αρχεία διαμόρφωσης υπολογιστή)

- Κατά τη διάρκεια της έκδοσης πρέπει να γίνει επιλογή, από το μενού που σας εμφανίζει η πύλη ΕΡΜΗΣ, του σωστού οίκου ανάλογα με το μοντέλο της ΑΔΔΥ.
Προσοχή : Οι κάτοχοι Gemalto MD840 επιλέγουν "Με χρήση ΑΔΔΥ, του οίκου SafeNet"

- Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε τους σωστούς κωδικούς ασφαλείας της ΑΔΔΥ αναλόγως τι απαιτείται στο παράθυρο διαλόγου (Token Password, Digital Signature Password) και ότι η ΑΔΔΥ δεν είναι κλειδωμένη (για λόγους ασφάλειας όλες οι ΑΔΔΥ κλειδώνουν αν πληκτρολογήσουμε επανειλημμένα λάθος Token Password / Pin)

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Antivirus στον υπολογιστή σας. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το Antivirus / Firewall μόνο κατά την προσπάθεια έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση που συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα, προτείνουμε να επιχειρήσετε τη διαδικασία από άλλο υπολογιστή.

Για να ελέγξετε άν τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας έχουν εκδοθεί σωστά αλλά έχουν αποθηκευθεί και σωστά στην ΑΔΔΥ (Usb Token) θα πρέπει μέσω του διαχειριστικού εργαλείου που έχετε εγκαταστήσει (SAFENET Authentication Client, GEMALTO Classic Client, ATHENA ID Protect, OBERTHUR AWP), να δείτε το περιεχόμενο της ΑΔΔΥ και επομένως να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν 2 ψηφιακά πιστοποιητικά με το ονοματεπώνυμο σας.

Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο 1 ψηφιακό πιστοποιητικό, δοκιμάζετε να υπογράψετε ένα έγγραφο και αν η ψηφιακή υπογραφή μπαίνει κανονικά τότε δεν κάνετε κάποια άλλη ενέργεια.

Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο 1 ψηφιακό πιστοποιητικό και ΔΕΝ μπορείτε να υπογράψετε ένα έγγραφο θα πρέπει να προβείτε σε ακύρωση "Πως θα ανακαλέσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;" και να επαναλάβετε εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών (Βήματα απόκτησης υπογραφής) εκτός από το Βήμα 1 - αφού διαθέτετε ήδη ΑΔΔΥ (USB Token).

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα ψηφιακό πιστοποιητικό θα πρέπει να προβείτε σε ακύρωση "Πως θα ανακαλέσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;" και να επαναλάβετε εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών (Βήματα απόκτησης υπογραφής) εκτός από το Βήμα 1 - αφού διαθέτετε ήδη ΑΔΔΥ (USB Token).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To περιεχόμενο της υπάρχουσας ΑΔΔΥ (USB Token) θα πρέπει να διαγραφεί πριν εκδοθούν καινούργια ψηφιακά πιστοποιητικά

 

 

Δυστυχώς ΟΧΙ δεν μπορείτε να κάνετε έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών σε υπολογιστή με Windows XP.

Με τον φυλλομετρητή Internet Explorer 8 που διαθέτουν τα Windows XP δεν είναι δυνατή η είσοδος στην Πύλη ΕΡΜΗΣ και κατά συνέπεια δεν μπορείτε να κάνετε έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών με Windows XP.

 

Ναί. Η εφαρμογή OnSiteMSI είναι απαραίτητο να είναι εγκατεστημένη.

Εάν δεν είναι εγκατεστημένη τότε κατά πάσα πιθανότητα θα προκύψει το σφάλμα "Σφάλμα: 1Β6 προέκυψε στη δημιουργία αιτήματος πιστοποιητικών" κατά τη διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.

 

Η ΑΠΕΔ δεν εγγυάται την ορθή έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών με χρήση άλλου browser εκτός του Internet Explorer 8 ή 9 ή 10.

Στην περίπτωση χρήσης Internet Explorer 11 δεν εκτελείται σωστά η διαδικασία με αποτέλεσμα μέσα στο token να υπάρχει ένα ή κανένα πιστοποιητικό (αντί για 2 που είναι το σωστό).

Στην περίπτωση χρήσης διαφορετικού browser (Firefox, Chrome, Edge, κλπ) η έκδοση δεν μπορεί να συνεχιστεί,

Οπότε η χρήση Internet Explorer 8 ή 9 ή 10 (όχι 11) είναι υποχρεωτική για την έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης και την εγκατάσταση τους μέσα στην ΑΔΔΥ (Usb Token).

Στην συνέχεια, για τη χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών δεν απαιτείται οποιοσδήποτε φυλλομετρητής.

 

Μπορώ να κατεβάσω εκ νέου τα ψηφιακά μου πιστοποιητικά από τον "Πίνακα Ελέγχου" - "Διαχείριση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών";

ΟΧΙ. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται με αυστηρά ασφαλή τρόπο και μία μόνον φορά.

Κάνοντας σύνδεση με την Πύλη ΕΡΜΗΣ και επιλέγοντας μέσα από τον "Πίνακα Ελέγχου" - "Διαχείριση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών» μπορούμε να δούμε μόνον πληροφορίες σχετικά με τα ψηφιακά μας πιστοποιητικά, όχι όμως να τα κατεβάσουμε ή να κάνουμε αντίγραφα ασφαλείας. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι αποθηκευμένα με ασφαλή τρόπο μόνο στην ΑΔΔΥ (Usb Token).

 

Το συγκεκριμένο σφάλμα σημαίνει ότι το τερματικό δεν μπορεί να παράγει το αίτημα για να κατέβει το ψηφιακό πιστοποιητικό σας και μπορεί να οφείλεται σε :

- Μη σωστές ρυθμίσεις του Internet Explorer 8-10. Δείτε ξανά τις οδηγίες στο Βήμα 4: Προετοιμασία Υπολογιστή

- Σφάλμα κατά την εγκατάσταση του διαχειριστικού εργαλείου του token. Απεγκατάσταση του middleware και επανεγκατάσταση (χωρίς να είναι συνδεδεμένο το token). Επανεκκίνηση του τερματικού και μετά να συνδέσει το token σε διαφορετική θύρα USB

- Unformatted token. Κάποια μοντέλα token πριν από την έκδοση των πιστοποιητικών, πρέπει να αρχικοποιηθούν και να τοποθετηθεί pin από το χρήστη

- Kατασκευαστικό σφάλμα του token. Είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του

- Προβλήματα σε services του συγκεκριμένου τερματικού. Υπάρχει περίπτωση κάποια services να μπλοκάρουν την παραγωγή του αιτήματος. Θα πρέπει να επαναληφθεί η έκδοση σε διαφορετικό τερματικό

 

Υπάρχουν περιπτώσεις χρηστών που στην προσπάθεια τους να εκδώσουν τα ψηφιακά πιστοποιητικά εμφανίζεται μήνυμα 'Ψηφιακό πιστοποιητικό με κοινά στοιχεία : Κωδικός κατάστασης 1005"

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν ένας χρήστης προσπαθεί να εκδώσει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό χρησιμοποιώντας ένα κωδικό έκδοσης, με τον οποίο όμως έχει ήδη εκδοθεί ένα ψηφιακό πιστοποιητικό.

Συμβαίνει στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί κανονικά ένα ψηφιακό ζεύγος ψηφιακών πιστοποιητικών στην ΑΔΔΥ (USB Token) αλλά δεν έχει περάσει αυτή η πληροφορία στη βάση της Πύλης EΡΜΗΣ.

 

Όταν εμφανιστεί αυτό το σφάλμα, προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

- Επανεγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του διαχειριστικού εργαλείου και του driver της ΑΔΔΥ (USB Token) χωρίς αυτή να είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή. Επανεκκίνηση του υπολογιστή και σύνδεση της ΑΔΔΥ (USB Token) σε μια διαφορετική USB θύρα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της ΑΔΔΥ σχετικά με αυτό.

- Εγκατάσταση ή επανεγκατάσταση της εφαρμογής OnSiteMSI.

- Γενική επαναφορά ρυθμίσεων Internet Explorer (Μενού Εργαλεία => Επιλογές Internet => Για προχωρημένους => Επαναφορά + Διαγραφή προσωπικών ρυθμίσεων => Επαναφορά => Επανεκκίνηση Internet Explorer) και στη συνέχεια ρυθμίστε τον εκ νέου βάση των αναλυτικών οδηγιών στο "Εγχειρίδιο ρυθμίσεων IE".

Όλες οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να γίνουν σε υπολογιστή με Internet Explorer 10 και Windows 7, διότι αυτός ο browser είναι συμβατός με τη πλατφόρμα της πύλης ΕΡΜΗΣ για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.

 

Το σύστημα δεν είναι σε θέση να εκδώσει ψηφιακά πιστοποιητικά, λόγω αδυναμίας και τεχνικού προβλήματος. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.

 

Ο λόγος που εμφανίζεται το σφάλμα με κωδικό Α001 είναι απλός. Δεν έχουν μπει σωστά είτε τα στοιχεία του username στον ΕΡΜΗ (ermis_12345678 και όχι το username του ΤΑΧΙS NET) είτε του οκταψήφιου κωδικού έκδοσης στην τελική φόρμα.

Ο χρήστης πρέπει να επιχειρήσει ξανά την προσπάθεια πληκτρολογώντας με προσοχή τους χαρακτήρες στα πεδία αυτά. Θα πρέπει να αποφύγει να κάνει αντιγραφή - επικόλληση (copy – paste) γιατί ενδέχεται να επικολληθούν χαρακτήρες / κενά.

 

Υπάρχουν περιπτώσεις χρηστών που στην προσπάθεια τους να εκδώσουν τα ψηφιακά πιστοποιητικά αποτυγχάνουν και εμφανίζεται το σφάλμα D.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι εξαιρετικά σύνθετο και μπορεί να οφείλεται είτε στην ΑΔΔΥ (USB Token) είτε στον συγκεκριμένο υπολογιστή.

Όταν εμφανιστεί το σφάλμα D, προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

- Βεβαιωθείτε ότι διαδικασία έκδοσης ΔΕΝ πραγματοποιείται από Virtual Machine

- Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας του υπολογιστή όπως προβλέπονται στο "Βήμα 4: Προετοιμασία Υπολογιστή"

- Επανεγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του διαχειριστικού εργαλείου και του driver της ΑΔΔΥ (USB Token) χωρίς αυτή να είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή. Επανεκκίνηση του υπολογιστή και σύνδεση της ΑΔΔΥ (USB Token) σε μια διαφορετική USB θύρα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της ΑΔΔΥ σχετικά με αυτό.

- Βεβαιωθείτε ότι η ΑΔΔΥ (USB Token) είναι αρχικοποιημένη (δεν περιέχει παλιά ψηφιακά πιστοποιητικά ή ορφανά κλειδιά)

- Κατά τη διάρκεια της έκδοσης πρέπει να γίνει επιλογή, από το μενού που σας εμφανίζει η πύλη ΕΡΜΗΣ, του σωστού οίκου ανάλογα με το μοντέλο της ΑΔΔΥ.
Προσοχή : Οι κάτοχοι Gemalto MD840 επιλέγουν "Με χρήση ΑΔΔΥ, του οίκου SafeNet"

- Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε τους σωστούς κωδικούς ασφαλείας της ΑΔΔΥ (USB Token) αναλόγως τι απαιτείται στο παράθυρο διαλόγου (Token Password, Digital Signature Password) και ότι η ΑΔΔΥ δεν είναι κλειδωμένη (για λόγους ασφάλειας όλες οι ΑΔΔΥ κλειδώνουν αν πληκτρολογήσουμε επανειλημμένα λάθος Token Password / Pin)

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Antivirus στον υπολογιστή σας. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το Antivirus / Firewall μόνο κατά την προσπάθεια έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση που μετά από όλες τις παραπάνω ενέργειες το σφάλμα D εμφανιστεί εκ νέου, προτείνουμε να επιχειρήσετε τη διαδικασία από άλλο υπολογιστή.

 

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη