Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss
TrustMark

Συχνές ερωτήσεις - Που αφορούν την Έγκριση - Ακύρωση Ψ.Π. κατά την μετάβαση σε ΚΕΠ

FAQs - Που αφορούν την Έγκριση - Ακύρωση Ψ.Π. κατά την μετάβαση σε ΚΕΠ

Ο/Η υπάλληλος ΚΕΠ στην προσπάθεια να ολοκληρώσει αίτημα έκδοσης/ανάκλησης ψηφιακών πιστοποιητικών ενός χρήστη εμφανίζεται στην αιτιολογία "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ".

Αιτία :

Ο χρήστης κατά τη διαδικασία έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών παρέλαβε μόνο το ένα από τα δύο ψηφιακά πιστοποιητικά.

Επίλυση :

Ο/Η υπάλληλος ΚΕΠ :

1. Παραλαμβάνει από τον χρήστη 

- Φωτοαντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης
- Συμπληρωμένη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης ψηφιακών πιστοποιητικών

2. Υποβάλει αίτημα στην Υπηρεσία Υποβολής Αιτημάτων  συμπληρώνοντας τα στοιχεία που υπάρχουν στην αίτηση του χρήστη με κατηγορία «Ακύρωση ψηφιακών πιστοποιητικών». Στην περιγραφή του αιτήματος θα αναφέρεται ρητά η φράση «Διόρθωση ΛΕΥΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ».

3. Διαβιβάζει είτε ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένα μέ e-mail είτε ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά στην ΑΠΕΔ.

Η ΑΠΕΔ :

Παραλαμβάνει το αίτημα (ticket), ελέγχει τα στοιχεία (αίτηση, έγγραφο ταυτοποίησης) και προωθεί το αίτημα στην Ανάδοχο

Ο Ενδιαφερόμενος :

Εντός 1-2 εργάσιμων ημερών θα πρέπει να βεβαιωθεί μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ (Πίνακας Ελέγχου -> Διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών) ότι έχει ολοκληρωθεί η ακύρωση και ότι έχει δικαίωμα να υποβάλει νέο αίτημα για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.

 

Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η έγκριση αιτήματος έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών στη "Διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών" στον λογαριασμό ΕΡΜΗ του πολίτη εμφανίζεται ο κόκκινος 8ψήφιος προσωπικός κωδικός έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.

Εάν όμως στον λογαριασμό ΕΡΜΗ του πολίτη συνεχίζει να εμφανίζεται το μήνυμα που τον προτρέπει να μεταβεί σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για έγκριση σημαίνει ότι ο/η υπάλληλος του ΚΕΠ πάτησε μεν το κουμπί "Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος" και εκτύπωσε την βεβαίωση υποβολής αιτήματος αλλά έπειτα ΔΕΝ πάτησε το κουμπί "Ολοκλήρωση Αιτήματος" και ουσιαστικά δεν ολοκλήρωσε την έγκριση του αιτήματος.

Ο/Η υπάλληλος του ΚΕΠ για να ελέγξει εάν όντως έχει συμβεί κάτι τέτοιο :

1. Συνδέεται στην "Πύλη ΕΡΜΗΣ"
2. Από τον "Πίνακα Ελέγχου" επιλέγει "Διαχείριση Αιτημάτων Ψηφιακών Πιστοποιητικών"
3. Πληκτρολογεί το ονοματεπώνυμο του πολίτη
4. Στην κατηγορία επιλέγει "Έκδοση Ψηφ. Πιστοποιητικών" και πατάει "Αναζήτηση"

Εάν δίπλα στα εμφανιζόμενα στοιχεία του πολίτη υπάρχει το κόκκινο κουμπί "Συνεχίστε" σημαίνει ότι ο/η υπάλληλος πρέπει να επαναλάβει εξ αρχής την έγκριση του πολίτη προσέχοντας στο τέλος να πατήσει το κουμπί "Ολοκλήρωση Αιτήματος".

 

Όλοι οι υπάλληλοι ΚΕΠ μπορούν να διαπιστώσουν εάν ένας πολίτης έχει ψηφιακά πιστοποιητικά ή όχι, ως εξής:

1. Συνδέονται στο "Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Πολιτών"
2. Από το μενού αριστερά επιλέγουν "Φυσική Ταυτοποίηση Πολίτη - Χρήστη"
3. Πληκτρολογούν το User name του πολίτη στην πύλη ΕΡΜΗΣ και πατάνε "Αναζήτηση"

Εκτός από τα στοιχεία του πολίτη εμφανίζεται ένα λεκτικό το οποίο:

Στην 1η σειρά αναγράφει εάν ο πολίτης είναι φυσικά ταυτοποιημένος ή όχι
και
Στην 2η σειρά αναγράφει ΕΝΑ από τα παρακάτω:
- Ο πολίτης δεν εχει ψηφιακό πιστοποιητικό (που σημαίνει ότι ο πολίτης δεν εχει ψηφ. πιστ. και ούτε έχει υποβάλει αίτημα για να εκδώσει ψηφ. πιστοποιητικά)
- Ο πολίτης έχει αιτηθεί ψηφιακό πιστοποιητικό (που σημαίνει ότι ο πολίτης έχει υποβάλει αίτημα για να εκδώσει ψηφ. πιστοποιητικά αλλά δεν έχει πάρει έγκριση από το ΚΕΠ)
- Εκκρεμεί η έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού από τον πολίτη (που σημαίνει ότι ο πολίτης έχει πάρει έγκριση από το ΚΕΠ για να εκδώσει ψηφ. πιστοποιητικά αλλά δεν έχει προβεί ακόμα σε έκδοση ψηφ. πιστοποιητικών)
- Ο πολιτης έχει ψηφιακό πιστοποιητικό (που σημαίνει οτι πολίτης έχει ολοκληρώσει όλα τα στάδια της διαδικασίας και έχει εγκαταστήσει τα ψηφ. πιστοποιητικά του)

 

Οι χρήστες που έχουν κομμένα ονόματα μπορούν να μεταβούν στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. και να ζητήσουν να επικαιροποιηθούν / συμπληρωθούν τα στοιχεία τους (αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω του gsis.gr ή μέσω του aade.gr).

Όμως το TAXISnet έχει περιορισμό στο μήκος του ονόματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 20 χαρακτήρες. Ο χρήστης με όνομα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ" δεν μπορεί να διορθώσει το όνομά του.

Σε αυτή την ειδική περίπτωση ο/η υπάλληλος του ΚΕΠ μπορεί να δώσει έγκριση MONO εάν στο έγγραφο ταυτοποίησης του πολίτη (Ταυτότητα, Διαβατήριο, κλπ) αναγράφεται ολόκληρο το όνομά του στα λατινικά.

Διαδικασία :

1. Ο/Η υπάλληλος ΚΕΠ αναζητά τον χρήστη εισάγοντας ολόκληρο το επώνυμό του και μόνο τους τρεις πρώτους χαρακτήρες από το όνομά του.
2. Εφόσον τον βρεί πατάει το κουμπί "Συνεχίστε" για να ξεκινήσει η έγκριση του αιτήματος
3. Συμπληρώνει την ταυτότητα, το email, κλπ και πατάει το κουμπί "Συνεχίστε"
4. Εμφανίζεται το κομμένο όνομα στα λατινικά, πχ ALEXANDROS KONSTANT
5. Ελέγχει αν η ταυτότητα αναγράφει στα λατινικά ALEXANDROS KONSTANTINOS και συμπληρώνει/διορθώνει το κομμένο όπως φαίνεται στην ταυτότητα
6. Πατάει το κουμπί "Συνεχίστε" συμπληρώνει τον αρ. πρωτ, τυπώνει τη βεβαίωση και ολοκληρώνει το αίτημα.

 

Ο/Η υπάλληλος ΚΕΠ επιχειρεί ξανά αναζήτηση του χρήστη εισάγοντας ολόκληρο το επώνυμό του και μόνο τους τρεις πρώτους χαρακτήρες από το όνομά του.

Εάν βρεθεί ο χρήστης και επιβεβαιωθεί ότι το όνομά του είναι κομμένο (πχ ΒΑΣΙΛ, ΑΙΚΑΤ, ΑΘΑΝ, ΔΗΜΗΤΡ, κ.ο.κ.) ο/η υπάλληλος ΔΕΝ ολοκληρώνει την έγκριση του αιτήματος αλλά επιστρέφει όλα τα έγγραφα στον χρήστη και τον προτρέπει να ακολουθήσει τις παρακάτω ενέργειες :

1. Ο χρήστης μεταβαίνει στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. και ζητάει να επικαιροποιηθούν / συμπληρωθούν τα στοιχεία του (δεν μπορεί να γίνει μέσω του gsis.gr ή μέσω του aade.gr).

2. Μετά την επικαιροποίηση ο χρήστης ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί έστω μία φορά στην Πύλη ΕΡΜΗΣ με τους κωδικούς TAXISnet (για να περαστούν οι αλλαγές που έγιναν από τη Δ.Ο.Υ.) και επιβεβαιώνει την αλλαγή στο προφίλ του.

3. Τέλος ο χρήστης μεταβαίνει ξανά στο ΚΕΠ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του αιτήματος του για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών δεδομένου ότι πλέον η εγγραφή του χρήστη θα εμφανίζεται κανονικά.

 

Ο/Η υπάλληλος ΚΕΠ επιχειρώντας να εγκρίνει αίτημα για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών Δημοσίου Υπαλλήλου δεν βρίσκει τον φορέα του/της στη λίστα με τους φορείς.

Λόγω όγκου δεν έχει πραγματοποιηθεί πλήρης ανάπτυξη των φορέων του Δημοσίου Τομέα αλλά έχουν προστεθεί μόνο οι κύριοι ή οι πιο απαραίτητοι φορείς.

Για τον λόγο αυτό ο/η υπάλληλος του ΚΕΠ κατά την έγκριση αιτήματος έκδοσης ΨΠ επιλέγει τον εποπτεύοντα φορέα (τον φορέα που εποπτεύει τον φορέα του/της ενδιαφερόμενου/νης Δημοσίου Υπαλλήλου), πχ για τους εκπαιδευτικούς επιλέγεται ως φορέας το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην περίπτωση που ο/η υπάλληλος ΚΕΠ δεν βρίσκει ένα Υπουργείο ή ένα Δήμο στη λίστα των φορέων τότε θα πρέπει :

Βήμα 1: Ο/Η υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει την ΑΠΕΔ μέσω της Υπηρεσίας Υποβολής Αιτημάτων (ticketing) ότι δεν υπάρχει ο φορέας στη λίστα με τους φορείς για έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Βήμα 2: Ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο Δημόσιο Υπάλληλο ότι θα τον ενημερώσει να προσέλθει στο ΚΕΠ (αφού ολοκληρωθεί η προσθήκη του φορέα)

 

Έχω επισκεφθεί το ΚΕΠ και υπέβαλα το σχετικό αίτημα όπως και τα δικαιολογητικά. Πως θα παραλάβω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;

Δείτε την ενότητα "Πως θα αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή;" ακολουθώντας τις οδηγίες μας από το "Βήμα 4: Προετοιμασία Υπολογιστή" και μετά.
 
 
Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη