Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss
TrustMark

Συχνές ερωτήσεις - Που αφορούν τις ΑΔΔΥ

FAQs - Που αφορούν τις ΑΔΔΥ
Σε περίπτωση απώλειας της ΑΔΔΥ (Usb Token) ο χρήστης θα πρέπει:


1. Να προβεί άμεσα σε ανάκληση (ακύρωση) των ψηφιακών πιστοποιητικών του ακολουθώντας τη διαδικασία "Πως θα ανακαλέσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;"

2. Να προμηθευτεί νέα ΑΔΔΥ (USB Token), και

3. Nα επαναλάβεi εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών "Βήματα απόκτησης υπογραφής" (Υποβολή αιτήματος -> Έγκριση από το ΚΕΠ -> Έκδοση νέων ψηφιακών πιστοποιητικών).

 

ΟΧΙ η ΑΠΕΔ δεν αποστέλλει πλέον κάρτες "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" & καρταναγνώστες στα ΚΕΠ.

Η Αρχή που πιστοποιεί την ΑΠΕΔ δεν εγκρίνει πλέον την έκδοση νέων ψηφιακών πιστοποιητικών σε κάρτες "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" επειδή είναι παλαιότερης τεχνολογίας και δεν πληρούν πλέον τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας.

Όσοι από τους υπαλλήλους ΚΕΠ έχουν ήδη εκδώσει ψηφιακά πιστοποιητικά σε κάρτες "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" μπορούν να συνεχίσουν να τις χρησιμοποιούν μέχρι την λήξη των ψηφιακών πιστοποιητικών που βρίσκονται μέσα στην κάρτα.

Οι υπάλληλοι ΚΕΠ θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου τους ώστε να τους προμηθεύσει USB Tokens για την έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών τους.

Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής των USB Tokens στους υπαλλήλους ΚΕΠ ορίζεται από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του δήμου τους.

 

Στην περίπτωση που έχετε ξεχάσει το Token Password / Pin της ΑΔΔΥ (USB Token) θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με την εταιρεία που σας προμήθευσε την ΑΔΔΥ και να ζητήσετε οδηγίες.

Διαφορετικά θα πρέπει :

1. Να προβείτε άμεσα σε ανάκληση (ακύρωση) των ψηφιακών πιστοποιητικών σας ακολουθώντας τη διαδικασία "Πως θα ανακαλέσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;"

2. Να προμηθευτείτε νέα ΑΔΔΥ (USB Token), και

3. Nα επαναλάβετε εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών "Βήματα απόκτησης υπογραφής" (Υποβολή αιτήματος -> Έγκριση από το ΚΕΠ -> Έκδοση νέων ψηφιακών πιστοποιητικών).

 

Όχι δεν επιτρέπεται δεδομένου ότι κάθε συσκευή ΑΔΔΥ (USB Token) έχει ένα μοναδικό Token Password / Pin το οποίο πρέπει να γνωρίζει για λόγους ασφαλείας μόνο το φυσικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του την ΑΔΔΥ.

Σε αντίθετη περίπτωση, αν σε μια ΑΔΔΥ υπήρχαν τα πιστοποιητικά περισσοτέρων φυσικών προσώπων, ο εκάστοτε κάτοχος της συσκευής και του Token Password / Pin θα μπορούσε να υπογράφει έγγραφα κάνοντας χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού άλλου χρήστη, κάτι που θα ήταν παράτυπο.

 

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη