Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss
TrustMark

Συχνές ερωτήσεις - Που αφορούν την Χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών

FAQs - Που αφορούν την Χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών

Εάν ο χρήστης αδυνατεί να υπογράψει ένα έγγραφο θα πρέπει να ελέγξει:

1. Ότι στον υπολογιστή του έχουν εγκατασταθεί οι drivers και το διαχειριστικό εργαλείο της ΑΔΔΥ (SAFENET Authentication Client, GEMALTO Classic Client, ATHENA ID Protect, OBERTHUR AWP)

2. Ότι οι USB θύρες που συνδέει την ΑΔΔΥ είναι λειτουργικές

3. Ότι η ΑΔΔΥ δεν είναι κλειδωμένη

4. Ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά του είναι σε ισχύ

5. Εάν διαθέτει μόνο ένα ψηφιακό πιστοποιητικό ότι αυτό στις λεπτομέρειες του αναγράφει "Χρήση κλειδιού: Αυθεντικοποίηση, ψηφιακή υπογραφή"

6. Ότι ο υπολογιστής του έχει πρόσβαση στο Internet εάν προσπαθεί να προσθέσει χρονοσήμανση στην ψηφιακή υπογραφή

7. Ότι το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει για να υπογράψει ψηφιακά ένα έγγραφο είναι κατάλληλο, σωστά εγκατεστημένο και σωστά παραμετροποιημένο

 

Το συγκεκριμένο προειδοποιητικό email δεν είναι κακόβουλο αλλά ο χρήστης θα πρέπει να το αγνοήσει καθώς η ισχύουσα διαδικασία ανανέωσης των ψηφιακών πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ περιγράφεται αναλυτικά ως διαδικασία "Πως θα ανανεώσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;"

 

Όταν ανοίγεται ένα υπογεγραμμένο έγγραφο και στην ψηφιακή εμφανίζεται μήνυμα "The signature includes an embedded timestamp but it could not be verified"

Σημαίνει ότι στον συγκεκριμένο υπολογιστή ΔΕΝ έχουν εγκατασταθεί τα πιστοποιητικά των Αρχών Χρονοσήμανσης όπως περιγράφεται στο "Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αρχών Πιστοποίησης & Χρονοσήμανσης" (Βήμα 4: Προετοιμασία Υπολογιστή)  ΚΑΙ τα πιστοποιητικά της νέας Αρχής Χρονοσήμανσης όπως περιγράφεται στο «Εγχειρίδιο εγκατάστασης νέας Χρονοσήμανσης».

 

Όταν ανοίγεται ένα υπογεγραμμένο έγγραφο και στην ψηφιακή εμφανίζονται τα σφάλματα "At least one signature has problems" και "Signature validity is unknown"

Σημαίνει ότι στον συγκεκριμένο υπολογιστή ΔΕΝ έχουν εγκατασταθεί τα ψηφιακά πιστοποιητικά των Αρχών Πιστοποίησης όπως περιγράφεται στο "Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αρχών Πιστοποίησης & Χρονοσήμανσης" (Βήμα 4: Προετοιμασία Υπολογιστή)

 

Μια μέρα μετά τη λήξη των ψηφιακών πιστοποιητικών σας (ώστε να αποφύγετε τη διαδικασία της ανάκλησης) επαναλαμβάνετε εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών (Βήματα απόκτησης υπογραφής) εκτός από το Βήμα 1 - αφού διαθέτετε ήδη ΑΔΔΥ (USB Token).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To περιεχόμενο της υπάρχουσας ΑΔΔΥ (USB Token) θα πρέπει να διαγραφεί πριν εκδοθούν καινούργια ψηφιακά πιστοποιητικά

 

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την ΑΠΕΔ μέχρι τις 19 Ιουνίου 2018, έχουν διάρκεια ζωής πέντε (5) χρόνια. Από τις 20 Ιουνίου 2018, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν διάρκεια ισχύος τα 3 έτη. Από τις 9 Δεκεμβρίου 2019, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν διάρκεια ισχύος 1 έτος.

 

Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), παρέχει την δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (πολίτες ή δημοσίους υπαλλήλους) να εκδώσουν δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά υπογραφής και κρυπτογράφησης.

Όμως, το λογισμικό (software) που θα επιλέξει και ο τρόπος που θα το χρησιμοποιήσει ένα φυσικό πρόσωπο για να ανταλλάξει κρυπτογραφημένα δεδομένα με κάποιο άλλο φυσικό πρόσωπο αφορά μόνο αυτά τα δύο φυσικά πρόσωπα.

Η ΑΠΕΔ επανειλημμένα έχει ενημερώσει την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ότι δεν πρέπει να εκτρέπει τους χρήστες (φυσικά πρόσωπα) να ζητούν απαντήσεις από την ΑΠΕΔ σε ερωτήματα που μόνο η ίδια η ΤτΕ μπορεί να απαντήσει.

Θα πρέπει λοιπόν, οι χρήστες που θέλουν να ανταλλάξουν κρυπτογραφημένα extrait (εξτρέ) με την ΤτΕ, να επικοινωνήσουν με το Helpdesk της ΤτΕ η οποία είναι η μόνη υπεύθυνη να απαντήσει και είναι υποχρεωμένη να τους αποστείλει σαφείς και αναλυτικές οδηγίες (manual) για το λογισμικό (software) που απαιτεί και ποιά διαδικασία θα ακολουθήσουν.

 

Ο χρήστης υπογράφει ψηφιακά τα έγγραφά του, χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά όταν προσπαθεί να προσθέσει χρονοσήμανση εμφανίζεται σφάλμα επειδή μπορεί :

1. Να μην έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα η εφαρμογή υπογραφής εγγράφων με την υπηρεσία χρονοσήμανσης. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλευτεί τα εγχειρίδια στην ενότητα "Πως θα υπογράψω ηλεκτρονικά ένα έγγραφο σε μορφή PDF"

2. Να μην έχει πρόσβαση στο internet, ο υπολογιστής του χρήστη, ώστε να πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον εξυπηρετητή της χρονοσήμανσης (timestamp server)

3. Να εκτελείται, στον υπολογιστή του χρήστη, εφαρμογή Antivirus/Firewall η οποία να αποτρέπει την επικοινωνία με τον εξυπηρετητή της χρονοσήμανσης (timestamp server)

Αν ο χρήστης είναι απολύτως βέβαιος ότι δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω, αλλά η ασφαλής χρονοσήμανση εξακολουθεί να μην είναι δυνατή, τότε σημαίνει πως ο εξυπηρετητής της χρονοσήμανσης (timestamp server) είναι εκτός λειτουργίας και εκκρεμεί ενέργεια του υπεύθυνου αναδόχου για την επαναλειτουργία.

 

Στα εργαλεία ανοικτού κώδικα προσθήκης ψηφιακής υπογραφής σε αρχεία pdf, η ημερομηνία και ώρα που εμφανίζεται στην ορατή υπογραφή προέρχεται από το ρολόι του υπολογιστή.

Για να δει ο χρήστης την χρονοσήμανση θα πρέπει να ανοίξει τις λεπτομέρειες της υπογραφής.

 

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη